Lærlinger i betongfaget, murerfaget og maskinførerfaget.

For at vi også i fremtiden skal være en ledende lokal aktør med faglig tyngde og høy kompetanse ønsker vi oss flere lærevillige og engasjerte lærlinger. Brødrene Ulveseth har lærlinger innen betongfaget, murerfaget og maskinførerfaget.

Bedriften har pr i dag 15 lærlinger innenfor våre fagfelt.Flere av disse er snart klar for fagprøven og vi søker flere. 

Vi kan tilby en trygg, faglig god og spennende opplæringsplass med gode utviklingsmuligheter og et trivelig arbeidsmiljø.

Dersom du har fullført VG1og VG2 og ønsker 2 år i lærebedrift, eller du fullført VG1 og ønsker 3 år i lærebedrift er du den vi er på jakt etter.


For spørsmål om lærlingeplassene, kontakt Frode Salomonsen på 982 52 231 

Er du interessert i en spennende læreplass? Send en kortfattet søknad med CV og kopi av vitnemål til anne.irene.ulveseth@ulveseth.no


Brødrene Ulveseth AS er et entreprenørfirma som produserer og utvikler prosjekter i Bergen og omegn. Virksomheten spenner over et vidt felt innen nybygging, rehabilitering, elementproduksjon, eiendomsutvikling og eiendomsforvaltning. Omsetningen har det siste året ligget på opp mot 500 mill på entreprenør driften. Vi er ca 115 topp motiverte medarbeidere som arbeider i en organisasjon med en flat struktur og godt arbeidsmiljø. Vi har lager og kontorlokaler i Godvik. Våre verdier er basert på etterrettelighet med kompetanse i sentrum på alt vi gjør.

Søknadsfrist: blir fortløpende vurdert.
Kontaktperson(er):
Frode Salomonsen 98252231
Anne Irene Ulveseth 41916729